Stor oro bland hyresgästerna: Hyresgästföreningens rådgivning håller kvällsöppet

I samband med den ökade oron för hyreshöjningarna ringer många hyresgäster till Hyresgästföreningens telefonrådgivning. Hyresgästföreningen rådgivning kommer därför utöka öppettiderna och hålla kvällsöppet två dagar i veckan fram till sista mars. 57 fler ord

Stor oro bland hyresgästerna: Hyresgästföreningens rådgivning håller kvällsöppet

Hyresförhandlingarna klara!

Den första hyresöverenskommelsen klar i region Stockholm

Hyresgästföreningen och Balder har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 3000 lägenheter i Stockholm. Från och med 1 januari 2023 blir den genomsnittliga hyreshöjningen 3,25 procent. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag fastnat i historiskt höga yrkanden. Hyresgästföreningen hoppas nu att fler ska landa i en mer sansad hyreshöjning.

Efter konstruktiva förhandlingar blev det klart att Hyresgästföreningen och fastighetsbolaget Balder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 3000 lägenheter fördelade på 12 kommuner i Stockholm som berörs av denna överenskommelse.

Överenskommelsen innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 3,25 procent från 1 januari 2023. Lägenheter med kallhyra samt de högsta hyrorna får lägre procentuella hyreshöjningar, medan de med lägre hyror får högre. Utöver det tillkommer en tillfällig höjning på 110 kronor i månaden under som mest tolv månader. Den tillfälliga höjningen är ett kristillägg för att hantera den nuvarande prisrusningen. Nyproducerade lägenheter får lägre höjningar och inget kristillägg. Räknas de in i genomsnittet så blir det lägre än 3,25 procent.

– En höjning på 3,25 procent blir tung att bära för hyresgäster. Samtidigt är samhällsläget speciellt och den här överenskommelsen visar att Hyresgästföreningen och hyresvärdar kan arbeta tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar där båda parter tar sitt ansvar i en svår tid, säger Jonas Carlsson, Hyresgästföreningen Nynäshamn

Årets förhandlingar präglas av ett ovanligt ansträngt ekonomiskt läge. Samhället befinner sig i en kostnadsutveckling med inflationen som drabbat hyresgästerna hårt, men också påverkar hyresvärdarna. Hyresgäster lägger en stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende och många har inte råd med några större hyresökningar. I förhandlingarna utgör inflationen en hyresdämpande faktor och en motvikt till bolagens kostnadsutveckling.

– De hyresöverenskommelser som tecknas nu kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Konsekvenserna kan bli ödesdigra om hyreshöjningarna blir så höga som 9–10% som många fastighetsägare yrkat, säger Jonas Carlsson, Hyresgästföreningen Nynäshamn

–  Under hyresförhandlingarna med Balder har båda parter fokuserat på att hitta möjligheter att komma överens. Kristillägget är en speciell konstruktion, men det behövs just kreativa lösningar i det här läget, säger Sanna Kolk, förhandlare Hyresgästföreningen region Stockholm

Vad innebär det här för hyresgästerna?
För nästan alla hyresgäster (95 procent) innebär överenskommelsen att hyran höjs permanent med mellan 100 och 330 kronor per månad nästa år. Därutöver tillkommer det tillfälliga kristillägget på 110 kr i max 12 månader för dem som inte bor i nyproduktion.

Vid frågor hänvisas till Hyresgästföreningen telefon 0771 443 443

Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Det har gått nästan 50 år sedan miljonprogrammens bostäder färdigställdes. Det som då gav bostäder åt många står idag inför ett stort renoveringsbehov. När renoveringar genomförs blir resultatet inte sällan höga hyreshöjningar vilket skapar konflikter mellan fastighetsägare och hyresgäster. 39 fler ord

Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Balder riskerar sänt kreditbetyg från Moodys – ”komplex organisationsstruktur”

Ratinginstitutet Moodys utreder en sänkning av kreditbetyget för fastighetsbolaget Balder, vilket kan leda till högre räntekostnader. Det skriver Dagens industri. Bland annat är det bolagets komplexa struktur med omfattande korsägande som spökar, enligt Moodys.

Balder riskerar sänt kreditbetyg från Moodys – ”komplex organisationsstruktur”

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Den 3 september, i nära anslutning till terminsstarten, kommer Hyresgästföreningen i region Stockholm och Jagvillhabostad.nu, genomföra en tältaktion på Norrmalmstorg. Detta för att uppmärksamma våra politiker på bostadsbristen som slår hårt mot hela samhället och inte minst mot alla de unga som vill flytta hemifrån eller är i behov av en studentbostad. 40 fler ord

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen